Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Zakonodaja in vodenje dokumentacije na področju izobraževanja odraslih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven:
2. raven: 1422 Andragogika
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Spoznali boste:določila zakonodaje na področju izobraževanja odraslih glede na različne programe izobraževanja, prednosti zakonitega delovanja, pristojnosti Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pravice in dolžnosti zavezanca v inšpekcijskem nadzoru. Naučili se boste: samoevalvirati lastno delo in delo organizacije v skladu z določili šolske zakonodaje in načrtovati nadaljnji razvoj sistema zagotavljanja kakovosti organizacije.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: 8 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana