Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Spretnosti prepričljivega nastopanja in učinkovitega učenja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven:
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Naučili se boste, kako pripraviti spodbudno učno okolje za učenje, vzpostaviti in ohranjati dober stik v učni skupini, upravljati s sabo in skupino, samozavestno nastopati v različnih vlogah izobraževalca odraslih (svetovalec, moderator, predstavljalec informacij, motivator), spoznati, ovrednotiti in smiselno uporabljati dejavne učne metode in oblike, načrtovati, predstaviti in oceniti učni nastop, pripraviti svoj program usposabljanja. Teme programa so: prepoznavanje potreb udeležencev, njihovih posebnosti in pričakovanj ter skupna opredelitev ciljev usposabljanja, načela izobraževanja odraslih, osebnostne in strokovne značilnosti dobrega učitelja odraslih in prepričljivega govorca, učiteljeve vloge in njihova prožna uporaba v učnem procesu (moderiranje, svetovanje, predstavljanje, motiviranje), upravljanje s seboj, dinamika odnosov v učni skupini in učiteljev vpliv nanjo, zaznavni tipi, učni stili predavatelja in učencev, uporaba učnih metod ter učnih sredstev za različne zaznavne tipe, vizualizacija mišljenja s poudarkom na pripravi dobre prosojnice in učnega plakata - učenje na primerih dobre prakse, koraki v načrtovanju dobre predstavitve, priprava in trening učinkovite predstavitve strokovne skupine pred skupino, kratka predstavitev strokovne vsebine z uporabo videa (3 min) in vrnitvena informacija, kriteriji dobrega nastopa in ocenjevanja, kdaj, kako in kje uporabiti novo znanje.
Drugo: Dodatne informacije so objavljeni na spletni strani http://izobrazevanje.acs.si/.
Trajanje programa
Trajanje: 24 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana