Kako pripraviti kvalitetna učna gradiva in učne pripomočke

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Kako pripraviti kvalitetna učna gradiva in učne pripomočke
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1422 Andragogika
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
  • Praktično delo
Vsebina programa: Udeleženci bodo v delavnici spoznali, kako pripraviti učno gradivo in kako najbolje izdelati učne pripomočke za tiste udeležence, ki informacije iz okolja zaznavajo po avditivni, vizualni ali po kinestetični poti. Pregledali bodo vsa prezentatorska sredstva, ki so jim na voljo in spoznali njihove dobre in slabe strani. Teme programa so: kaj so to miselni modeli in kako jih ustvarjamo, zaznavni sistemi so prvo sito, skozi katerega gredo naše zaznave in ki oblikujejo naš model sveta, učna ura in ureditev prostora, kako pripravimo učno gradivo za različne učne tipe in kakšne pripomočke potrebujemo.
Drugo: Dodatne informacije so objavljeni na spletni strani http://izobrazevanje.acs.si/.
Trajanje programa
Trajanje: 8 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana