Komunikacija v timu

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Komunikacija v timu
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 09 Zdravstvo in socialna varnost
2. raven: 0902 Temeljne komunikacijske spretnosti in znanje
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Spoznali boste, kaj lahko storite, da odnose napolnjuje veselje, medsebojno vzpodbujanje in pozitivna vrnitvena sporočila kot glavna podpora skupinskemu delu, kako pomembno je aktivno poslušanje drugih sodelavcev, pa tudi spretno usmerjanje posameznika in vključevanje tam in takrat, ko je za to najbolj strokovno in osebnostno kompetenten, zakonitosti medsebojnega učinkovitega komuniciranja in veščine zavestne, ciljno usmerjene strateške komunikacije med člani. Teme programa so: tim in razvojne faze tima, osnove učinkovite komunikacije, sistemske ravni komunikacije, osnove strateške komunikacije (zavestno, ciljno vodena; dober stik, spremljanje in vodenje), prilagajanje komunikacije glede na kontekst, trenutno situacijo tima in odnose ter dinamiko, ki vlada v njem, podajanje učinkovitega povratnega sporočila.
Spletna stran programa: /
Drugo: Dodatne informacije so objavljeni na spletni strani http://izobrazevanje.acs.si/.
Trajanje programa
Trajanje: 8 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana