Kako pripraviti dobro predstavitev in pri tem upoštevati različne učne tipe

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Kako pripraviti dobro predstavitev in pri tem upoštevati različne učne tipe
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine:
  • Strokovnjaki (pedagogi, andragogi, vodilni, vodstveni...)
Način izpeljave:
  • Delavnica
  • Praktično delo
Vsebina programa: Naučili se boste predstavitev strukturirati tako, da bo zadostila vsem učnim tipom in stilom poučevanja. Spoznali boste model oblikovanja, podajanja in sprejemanja povratnega sporočila. Teme programa so: zaznavni sistemi, logična struktura dobro pripravljene prezentacije, priprava prezentacije po predstavljenih kriterijih, dobro povratno sporočilo.
Drugo: Dodatne informacije so objavljeni na spletni strani http://izobrazevanje.acs.si/.
Trajanje programa
Trajanje: 8 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije oz. po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/584 2571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana