Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Promocija in trženje na področju izobraževanja odraslih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Na delavnici boste spoznali sestavine marketinškega načrta, ki jih boste lahko uporabili v praksi, teoretična izhodišča pa bodo podprta s praktičnimi primeri. Več informacij o programu najdete v vabilu: https://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/KOLEDAR/koledar_2018/promocija_in_trzenje/vabilo_promocija_in_trzenje_v_io.pdf
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 6.6.2018 Andragoški center Slovenije
  • 12.6.2018 Andragoški center Slovenije
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/5842 571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana