Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Temeljno usposabljanje za trajnostni razvoj
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Usposabljanje je namenjeno celovitemu razumevanju in posledično učinkovitemu odgovornemu ravnanju s skupnimi viri. Spoznali boste pojem in načela trajnosti, opazovali delovanje ekosistema ter se posvetili trajnostnim rešitvam primerov iz svojih okolij, ki jih boste predstavili po lastni izbiri. Vabimo vas torej z naborom uporabnih zgledov s področja trajnosti in s podpisi avtorjev programa, ki so med drugim: prof. dr. Boštjan Anko, Matjaž Mastnak, mag. Vida Ogorelec, dr. Nevenka Bogataj.
Drugo: Prijave so možne v spletni aplikaciji KATIS (https://lim3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx) najkasneje do srede, 14. marca 2018 oz. do zapolnitve prostih mest.
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Solčava
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 23.3.2018 - 24.3.2018 Center Rinka Solčava
  • 28.3.2018 Andragoški center Slovenije
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Karmen Rajar
Telefonska številka: 01 5842 586
Elektronski naslov: karmen.rajar@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana