Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Izobraževanje starejših odraslih - izzivi za andragoške delavce
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1422 Andragogika
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Vabimo vas na delavnico, na kateri boste: - spoznali vpliv demografskih sprememb na spreminjanje odnosov med generacijami v družbi, na njihovo sodelovanje, vzajemnost in sobivanje, s posebnim poudarkom na vpliv na socialno in izobraževalno politiko; - spoznali spreminjanje socialne in izobraževalne politike, ki nastaja zaradi staranja prebivalstva; - spoznali procese staranja in spreminjanja družbenih vlog v luči sodobnih teorij življenjskega poteka; - vrednotili svoje poglede na staranje in starost v odnosu do stereotipov in zmot, povezanih z izobraževanjem starejših odraslih; - definirali vlogo in cilje izobraževanja starejših odraslih v luči kritične izobraževalne gerontologije in geragogike; - presojali vlogo izobraževalnih in skupnostnih organizacij pri spodbujanju izobraževanja starejših odraslih; - vrednotili značilnosti starejših odraslih kot udeležencev izobraževanja; - se opredeljevali do medgeneracijskega učenja, izobraževanja in sodelovanja ter spoznavali medgeneracijsko izobraževanje v različnih kontekstih; - na podlagi novega znanja razmišljali o inovativnih možnostih priprave in izvedbe izobraževanih možnosti za različne skupine starejših odraslih.
Drugo: Delavnico bo vodila dr. Sabina Jelenc Krašovec iz Filozofske fakultete v Ljubljani.Več informacij v vabilu: https://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/KOLEDAR/koledar_2017/starejsi/vabilo_izobrazevanje_starejsih_odraslih_23.11.17.pdf
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 23.11.2017 9.00-16.15
Cena programa
Cena: 25,00 €
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/58 42 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana