Neverbalna komunikacija v izobraževalnem kontekstu

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Neverbalna komunikacija v izobraževalnem kontekstu
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Na tokratnem petkovem srečanju bomo predstavili ključne rezultate raziskave o nebesedni (neverbalni) komunikaciji v izobraževalnem kontekstu, s poudarkom na tistih, ki izobraževanje izvajajo. Srečanje je namenjeno analizi in validaciji pridobljenih rezultatov analize anketnega vprašalnika na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj. Osnovni cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen nebesedni komunikaciji pripisujejo odrasli v izobraževalnem kontekstu (s poudarkom na tistih, ki tudi sami izobražujejo). Vprašalnik je obsegal dva sklopa: prvi sklop so sestavljala demografska vprašanja, drugi pa vprašanja o pomenu nebesedni komunikacije v izobraževalnem kontekstu. Rezultate raziskave na srečanju, ki bo trajalo dobro uro in pol, bo predstavilamag. Marija Paladin, ki se s preučevanjem neverbalnega / nebesednega dela komunikacije ukvarja od magistrskega študija dalje. Leta 2010 je iz navedene teme tudi magistrirala in izdala knjigo z naslovom Neverbalna komunikacija?: dopolniti besede in biti prepričljiv. Prvotni poslovni kontekst preučevanja je razširila na izobraževalni kontekst. S tematiko izobraževanja in usposabljanja se ukvarja tako pri svojem delu (kadrovsko področje) kot tudi v okviru interdisciplinarnega doktorskega študija.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Šmartinska 134 a
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 29.9.2017
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđevič
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana