Sodelovalni pristopi k učenju in poučevanju v šolskem prostoru

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Sodelovalni pristopi k učenju in poučevanju v šolskem prostoru
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1400 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Na izkustvenem izobraževanju bomo raziskovali kako lahko razvijamo šolo v prostor iskrivega učenja, učinkovitega sodelovanja in ustvarjalnega raziskovanja, v katerem bodo z veseljem sodelovali tako učenci kot učitelji ter kako uporabiti pristope sodelovalnega učenja in poučevanja, da med učence in dijake prinesejo več zavzetosti, radovednosti in povezanosti? Več informacij na http://sodelovalnipristopi.weebly.com/.
Drugo: Na izobraževanju udeleženci: - pridobijo znanja, kako uporabiti pristope sodelovalnega učenja (svetovna kavarna, krog, »aprreciative inquiry«) v razredu ali v skupini v dijaškem domu, ter pristope tudi izkusijo (pristopi sodelovalnega učenja prispevajo k večji zavzetosti in motiviranosti učencev ter dijakov za učenje in sodelovanje pri pouku ali v skupini), - spoznajo teoretične modele, na katerih temeljijo tudi pristopi sodelovalnega učenja (modeli so uporabni tudi pri vodenju in sodelovanju v šolskem kolektivu, načrtovanju projektnega dela, za spodbujanje proaktivnosti in povezanosti znotraj skupin in razredov itd.), - spoznajo moč vprašanj, ki spodbujajo radovednost, in uporabnost usmerjenega pogovora tako pri delo z učenci in dijaki kot v kolektivu in pri delu s starši (vprašanja in usmerjen pogovor prispevata k vzpostavitvi varnega okolja, v katerem si lahko posamezniki (učenci, dijaki, učitelji, starši, vzgojitelji) izmenjajo svoje znanje in izkušnje), - raziščejo potenciale pristopov, ki ustvarjajo priložnosti tako za usvajanje predmetnega znanja kot tudi za krepitev socialnih veščin (delo v skupini, poslušanje, vodenje, povzemanje, postavljanje vprašanj, izražanje lastnega mnenja, soustvarjanje ipd.), metakognitivnih sposobnosti in medvrstniškega učenja pri učencih in dijakih.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 9.00 - 16.00
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Četrtni mladinski center Zalog, Zaloška 220, Ljubljana - Zalog
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 5.10.2017 Ljubljana-Zalog
Cena programa
Cena: 85,00 €
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Jaka Kovač
Telefonska številka: 041470770
Elektronski naslov: sodelovalnipristopi@gmail.com
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Izobraževanja in delavnice, Jaka Kovač s.p.;  Izola-Isola