Ocenjevanje in priprava udeležencev na ocenjevanje

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Ocenjevanje in priprava udeležencev na ocenjevanje
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: Vabimo izobraževalce odraslih, ki delujete na različnih področjih formalnega in neformalnega izobraževanja, vodje in organizatorje izobraževanja odraslih ter učitelje, ki sodelujete v komisijah ali skupinah, ki pripravljajo načrte ocenjevanja.
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Spoznali boste različna izhodišča in funkcije, ki determinirajo ocenjevanje, načela in merske karakteristike ocenjevanja, kako ocenjevanje vpliva na deležnike v učnem procesu, predvsem na udeležence in učitelje. Razmišljali boste o uporabi preverjanja in ocenjevanja, o oblikovanju standardov znanja oz. opisnikov in definiranju učnih dosežkov, kako so v ocenjevalni načrt vpeti udeleženci izobraževanja in morebitni sodelavci iz okolja. Izdelali boste ocenjevalni načrt.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, po dogovoru tudi drugje
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana