Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Reševanje konfliktnih situacij v učnih in svetovalnih situacijah odraslih udeležencev
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1422 Andragogika
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: Vabimo različne strokovne sodelavce in svetovalce v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih in drugih izobraževalnih organizacijah.
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Spoznali boste dejavnike, ki vplivajo na nastajanje konfliktnih učnih in svetovalnih situacij, načela komunikacije v konfliktnih učnih in svetovalnih situacijah, možnosti učitelja in svetovalca pri odpravljanju vzrokov za nastajanje konfliktnih učnih in svetovalnih situacij. Ovrednotili boste konfliktne učne in svetovalne situacije, v katerih ste se že znašli, in svoje ravnanje pri tem. Razmišljali boste kako izoblikovati svoje strategije ravnanja v konfliktnih učnih in svetovalnih situacijah.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, po dogovoru tudi drugje
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana