Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Projektno delo v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Usposabljanje je namenjeno izobraževalcem odraslih – učiteljem in drugim izvajalcem izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki pri svojem delu v izobraževalni organizaciji sodelujejo in/ali odločajo o načrtovanju in izvajanju izrednega izobraževanja. Več o vsebini na: https://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/KOLEDAR/koledar_2018/ess_projektno_delo/vabilo_projektno_delo_apr_18.pdf
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 9.00 - 16.15
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 16.4.2018 - 17.4.2018 Ljubljana, Andragoški center Slovenije
  • 24.4.2018 Ljubljana, Andragoški center Slovenije
  • Prijave do 6. 4. 2018 ali zapolnitve mest
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana