Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Andragoško svetovalno delo v podporo izobraževanju in učenju odraslih
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1429 Izobraževalne vede (drugo)
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: Usposabljanje je namenjeno vsem izobraževalcem odraslih, ki se pri svojem delu znajdete tudi v vlogi svetovalca za izobraževanje, vodjem in organizatorjem izobraževanja, učiteljem, mentorjem.
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Usposabljanje je namenjeno vsem izobraževalcem odraslih, ki se pri svojem delu znajdete tudi v vlogi svetovalca za izobraževanje, vodjem in organizatorjem izobraževanja, učiteljem, mentorjem idr. Na usposabljanje ste vabljeni vsi, ki se pri svojem delu srečujete z nalogami, povezanimi s svetovanjem odraslim glede njihovega izobraževanja in učenja, pa naj bo to pred vključitvijo v izobraževanje, med potekom samega izobraževanja ali učenja in tudi po njegovem zaključku. Teme usposabljanja bodo: 1. dan: - Vloga andragoškega svetovalnega dela – kdo je lahko andragoški svetovalec?; - izobraževanje odraslih v družbi in v odnosu do andragoškega svetovalnega dela; spreminjanje vloge izobraževanja odraslih; - andragoško svetovalno delo kot vezni člen v izobraževanju odraslih; cilji in funkcije andragoškega svetovalnega dela; - kdo so odrasli, ki potrebujejo svetovalno pomoč v izobraževanju in kako jim lahko pomagamo? Andragoško svetovalno delo kot pomoč odraslim pri učenju in izobraževanju; - vloga, znanje in veščine svetovalca; - štirje pristopi k andragoškemu svetovanju; diagnosticiranje in vloga ugotavljanja stanja v procesu izobraževanja; - razvoj in prihodnost andragoškega svetovalnega dela. 2. dan: - Seznanitev in uporaba konkretnih svetovalnih pripomočkov: za načrtovanje ciljev izobraževanja, za pripravo osebnega izobraževalnega načrta, za spremljanje poteka izobraževanja in učenja, za pripravo na učenje in organizacijo učenja oz. za krepitev kompetence učenje učenja; - komunikacija svetovalca ob uporabi svetovalnih pripomočkov. Na usposabljanju boste dobili tudi pisno učno gradivo.
Drugo: Izvajalka usposabljanja prvega dne bo dr. Sabina Jelenc Krašovec, doktorica pedagoške znanosti, izredna profesorica na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani, med drugim tudi nosilka predmeta Andragoško svetovalno delo. Izvajalka usposabljanja drugega dne pa bo Zdenka Nanut Planinšek, dolgoletna svetovalka v izobraževanju odraslih in izvajalka delavnic za izobraževalce odraslih na temo komunikacije, svetovanja in svetovalnih pripomočkov. Dodatne informacije v vabilu: https://izobrazevanje.acs.si/dokumenti/KOLEDAR/koledar_2017/asd/vabilo_andr.svet.delo_dec_17.pdf
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 4.12.2017 9.00-16.15
  • 6.12.2017 9.00-16.15
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Nedo Đorđević
Telefonska številka: 01 5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana