Program temeljnega usposabljanja učiteljev za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Program temeljnega usposabljanja učiteljev za izvajanje programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1400 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: /
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: Usposabljanje je namenjeno učiteljem in učiteljicam slovenistike, ki bodo poučevali priseljence v programu ZIP, in kulturnim mediatorjem, ki bodo sodelovali v tem programu. Prednost imajo udeleženci, katerih organizacije so bile izbrane na razpisu za izvajanje programa ZIP s strani Ministrstva za notranje zadeve.
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: /
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 24 pedagoških ur
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 10.4.2018
  • 11.4.2018
  • 13.4.2018
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: dr. Anito Jug Došler
Telefonska številka: 01/5842 580
Elektronski naslov: anita.jug.dosler@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana