Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O).

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Temeljni program usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O).
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Za zaključeno skupino bomo začeli z 88-urnim Temeljnim programom usposabljanja za mentorje v programu Projektno učenje mlajših odraslih (TUM-PUM-O). Usposabljanje je namenjeno izključno kandidatom, ki jih napotijo organizacije, ki program že izvajajo. Program bo potekal v obliki dvodnevnih delavnic vsakih štirinajst dni. Predviden zaključek usposabljanja je 15. junija 2017. Pri uvrščanju kandidatov na seznam bomo upoštevali potrebe izvajalskih organizacij programa PUM-O, ki so vpisane v register Zavoda RS za zaposlovanje. Prednost bodo imele izvajalske organizacije, ki nimajo zadostnega števila usposobljenih mentorjev.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 88
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 19.4.2017 - 20.4.2017 Andragoški center Slovenije
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Natalija Žalec
Telefonska številka: 01/5842 587
Elektronski naslov: natalija.zalec@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana