Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Družbeni konflikt kot priložnost medkulturnega razumevanja in dialoga
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Na delavnici se boste: - seznanili s splošnim znanjem o medkulturnih konfliktih, - pridobili nova spoznanja in jih povezali v širši kontekst lastnega znanja in izkušenj, - naučili postati bolj pozorni na komunikacijo, ki poteka v učni situaciji in dinamiko med člani, ki nastaja zaradi medkulturnih razlik, - ozavestilii, da ste odgovorni za kvaliteto izvajanja programov izobraževanja v kontekstu realizacije, posredno pa tudi za končni uspeh uporabnikov, - usposobili na področju obvladovanja medkulturnih kompetenc, ki pripomorejo k medkulturnemu dialogu in gradijo multikulturalizem.
Drugo: Delavnico bo vodila Sandra Bohinec Gorjak, univ. dipl. komunikologinja, zunanja sodelavka Andragoškega centra Slovenije. Rok za prijave je do 26. maja 2017 na e-naslov neda.dordevic@acs.si.
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 8 (9.00 - 16.15)
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, Andragoški center Slovenije
Termin izvedbe programa
Termin:
  • 1.6.2017 Andragoški center Slovenije, Šmartinaska 134 a
Cena programa
Cena: 20,00 €
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: mag. Zdenka Birman Forjanič
Telefonska številka: 01/5842 571
Elektronski naslov: zdenka.birman.forjanic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana