Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Izvedbeni načrt za učno skupino v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1465 Izobraževanje učiteljev za izobraževanje odraslih
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
Poprejšnja izobrazba: Najmanj visoka strokovna izobrazba
Delovne izkušnje: Vabimo vodje in organizatorje izobraževanja odraslih, učitelje, razrednike, svetovalne delavce, ravnatelje in direktorje.
Znanje tujega jezika: /
Psihofizične lastnosti: /
Starost: /
Drugo: /
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Spoznali boste temeljne značilnosti prenove srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja in vplive prenove na procese načrtovanja izvedbenega kurikula v izrednem izobraževanju, normativne podlage, ki določajo načine in postopke izvedbenega načrtovanja v izrednem poklicnem in strokovnem izobraževanju, prednosti izvedbenega načrtovanja, postopke globalnega in letnega načrtovanja v izrednem izobraževanju. Preskusili se boste v pripravi nekaterih delov izvedbenega načrta za učno skupino.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure:
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Ljubljana, po dogovoru tudi drugje
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Neda Đorđević
Telefonska številka: 01/5842 544
Elektronski naslov: neda.dordevic@acs.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Andragoški center Republike Slovenije;  Ljubljana