Učni stili in stili poučevanja

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Učni stili in stili poučevanja
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1400 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev (splošno)
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Spoznali bodo Kolbov model učnih stilov, ki je zasnovan na teoriji izkustvenega učenja, in v okviru tega svoj lastni prevladujoči učni stil. Pri tem bodo dobili vpogled v svoje močne in šibke plati. Nadalje bodo vzpostavili povezave med lastnim učenjem in stilom poučevanja. Poiskali bodo odgovore na vprašanje, kako lahko prilagodijo poučevanje učencem z različnimi učnimi stili. Pri tem bodo razreševali dileme, v kolikšni meri je potrebno prilagajati pouk obstoječim stilom in v koliki meri razvijati pomanjkljivo izražene dimenzije in stremeti k doseganju učnih ciljev, ki jih zastavljajo. Vsebine programa so: izkustveno učenje, opredelitev pojma učni stil, učni stili po Kolbu, povezave med učnimi stili, metodami poučevanja in učnim okoljem, doseganje zastavljenih učnih ciljev.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 16
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Novo mesto
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Anita Jakše
Telefonska številka: 07/393 4554
Elektronski naslov: ric@ric-nm.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Razvojno izobraževalni center Novo mesto;  Novo mesto