Preprečevanje nasilja v šoli

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Preprečevanje nasilja v šoli
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1420 Izobraževalne vede (podrobneje neopredeljeno)
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Udeleženci bodo razvili spretnosti za reševanje konfliktnih situacij v razredu in spoznali temelj nesporazumov in konfliktov med učitelji, vzgojitelji, učenci in starši. Razbili bodo mit o otroku kot nasilnežu in se seznanili z izvori nasilja. Naučili se bodo veščin preprečevanja nasilnega vedenja in tehnik sproščanja, ki vplivajo na notranje počutje učiteljev in učencev. Vsebine programa so: opredelitev nasilja in teoretična izhodišča (oblike, vrste, izvori), vpliv družinskih razmer na nasilno vedenje (vloga nasilneža in žrtve, nasilnež kot žrtev), uresničevanje discipline na drugačen način, razvijanje veščin za preprečevanje nasilnega vedenja v razredu, uporaba notranjih virov moči (pozitivna naravnanost, sposobnost prilagajanja situaciji, prepoznavanje in razumevanje čustev drugih, obvladovanje jeze in notranjih impulzov, samozavedanje in samouresničevanje ...), spor dneva - kako ga rešiti z uporabo socialnih veščin.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 6
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Novo mesto
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Anita Jakše
Telefonska številka: 07/393 4554
Elektronski naslov: ric@ric-nm.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Razvojno izobraževalni center Novo mesto;  Novo mesto