Kako se učimo odrasli

Ime izobraževalnega programa
Ime programa: Kako se učimo odrasli
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: /
Javna veljavnost programa
Javna veljavnost programa: Ne, program ni javnoveljaven
Strokovni svet: /
Vrsta izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-SRV)
1. raven: 30 Dopolnilno izobraževanje
2. raven: 30000 Dopolnilno izobraževanje
Področje izobraževanja (razvrstitev po KLASIUS-P)
1. raven: 14 IZOBRAŽEVALNE VEDE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
2. raven: 1422 Andragogika
Potrebni pogoji za vpis v program
Za vpis v program ni potrebno izpolniti nobenih pogojev
Vsebina programa
Ciljne skupine: /
Način izpeljave: /
Vsebina programa: Udeleženci bodo spoznali in usvojili: značilnost učenja in še posebej učenja odraslih ter odkrivali različne učne tipe in prepoznali lastni učni tip, pomoč in delovanje pozitivnega mišljenja ter pomen lastne aktivnosti, vlogo pozitivnega govora in sporočil, pomen primernega učnega okolja, usvojili različne tehnike zapisovanja, urjenje spomina ter branja, pripravili lastni izobraževalni načrt. Vsebine programa so: brezmejna moč našega uma, moč pozitivnega mišljenja, uspešno učenje, razlika med pasivnim in aktivnim učenjem, spremljanje učenja, pravo učno okolje, različni stili učenja, različni tipi učenja, tehnike učinkovitih zapiskov, delovanje spomina, vaje za izboljšanje pomnjenja, metode hitrega branja in bralne tehnike, komunikacija, načini našega sporočanja (verbalno, neverbalno), vloga povratne informacije, JAZ-TI sporočila, strategija reševanja konfliktov, učenje odraslih in komunikacija, kaj je motivacija za učenje, priprava na izpit in kako pomagati udeležencem učne pomoči, da se nanj kar najbolj pripravijo, kaj je učni projekt, priprava načrta za projekt, kako organiziram svoje učenje, možnosti pomoči v okolju.
Drugo: /
Trajanje programa
Trajanje: Ure: 60
Kraj izvajanja programa
Kraj izvajanja: Novo mesto, po dogovoru
Termin izvedbe programa
Termin: /
Cena programa
Cena: /
Drugo (cena): /
Oseba za stike
Ime in priimek: Anita Jakše
Telefonska številka: 07/393 4554
Elektronski naslov: ric@ric-nm.si
Naziv ustanove Kraj izvajalca
Razvojno izobraževalni center Novo mesto;  Novo mesto