Navodila za izpolnjevanje obrazca

* označuje obvezna polja

Naziv ustanove
Naziv1*:
Naziv2:
Matična številka*:
Naslov ustanove
Ulica*:
Poštna številka in kraj*:
Občina*:
Regija*:
Kontaktni podatki
Telefonska številka ustanove*: Tel. 1:
Tel. 2:
GSM:
Številka telefaksa ustanove: Fax:
Naslov elektronske pošte:
Naslov spletne strani:
Ime in priimek vodilne osebe:
Ime in priimek kontaktne osebe*:
Telefonska številka kontaktne osebe*:
Elektronski naslov kontaktne osebe*:
Vrsta ustanove
Izbira ustanove*:
Naziv matične ustanove:
Datum vnosa
Datum: